Aktualności

  Kontakt

  Dojazd

  Cennik

  Strona Główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  AKTUALNOŚCI

  Bieżące informacje


decyzję nr WO.III.7649-zt-5/2007 z dnia 21.02.2007 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Radomsku na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów metali o kodach:


Kod odpadów

Rodzaj odpadów

02 01 10

Odpady metalowe

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 13

Odpady spawalnicze

15 01 04

Opakowania z metali

16 01 17

Metale żelazne

16 01 18

Metale nieżelazne

16 06 01

Baterie i akumulatory ołowiowe

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 10 01

Odpady żelaza i stali

19 12 02

Metale żelazne

19 12 03

Metale nieżelazne

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma (dot. 17 04 11)

20 01 40

Metale

Copyright © 2006 yardgroup.pl

KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor |