Aktualności

  Kontakt

  Dojazd

  Cennik

  Strona Główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  BRĄZ (BRONZE)

  Brązy – stopy miedzi z innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w którym zawartość miedzi zawiera się w granicach 80-90% wagowych. Składy brązów specyfikuje Polska Norma PN-xx/H-87050.

Brązy cynowe były znane już w starożytności.

Copyright © 2006 yardgroup.pl

KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor | KatalogLinkor |